Make your own free website on Tripod.com
PARTICLE BOARD หรือไม้อัดปาร์ติเคิล เป็นแผ่นวัสดุที่ทำจากไม้ หรือวัสดุอื่นที่มีลิกนิน และ เซลลูโลสอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบในลักษณะที่ถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆ และนำมารวมกันเป็นแผ่น โดยใช้กาวประสานอินทรีย์ร่วมกับความร้อน แรงอัดความชื้นและตัวเร่งฯ

ประเภทของ PARTICLE BOARD
PARTICLE BOARD CORE STOCK ได้แก่ PARTICLE BOARD ที่ใช้ไม้บาง กระดาษ พลาสติกหรือวัตถุอื่นๆทากาวปะหน้าก่อนที่นำไปใช้เช่น COREBOARD CHIPBOARD
PARTICLE BOARD PANEL STOCK เป็น PARTICLE BOARD ที่ไม่ต้องใช้วัตถุดิบอื่นปะหน้า สามารถเอา ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ผิวหน้าด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้านทำด้วยชิ้นไม้ที่สวยงามเช่น FLAKEBOARD WAFERBOARD SHAREBOARDและ SHAVING BOARDเป็นต้น
PARTICLE BOARD FLOOR UNDERLAYMENTเป็น PARTICLE BOARDที่มีความหนาสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบให้วัตถุอื่นปูพื้นได้เรียบและได้ระดับเดียวกัน
PREFINISHED PARTICLE BOARD ได้แก่ PARTICLE BOARD เพื่อใช้ในงานตกแต่งที่ผ่านการเคลือบด้วยสีหรือกาวสังเคราะห์จากโรงงานเช่นเมลามีน
ACOUSTICAL PARTICLE BOARD เป็น PARTICLE BOARD สำหรับใช้เป็นเพดานหรือผนังซึ่งทำการปรุรูหรือเซาะร่องเป็นแบบต่างๆเพื่อลดการสะท้อนเสียงในห้อง

วัตถุดิบและแหล่งวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิต PARTICLE BOARDได้แก่
-ไม้หรือวัสดุที่มีลิกนินหรือเซลลูโลส(เช่นชานอ้อย)ซึ่งแหล่งวัตถุดิบเหล่านี้หาได้ภายในประเทศ
-ไม้ยางพารามีมากในแถบภาคใต้และภาคตะวันออก
-ไม้ยูคาลิปตัสพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ
-เศษไม้มีอยู่ทั่วไปจากโรงเลื่อยและโรงงานไม้แปรรูปที่มีอยู่ทั่วประเทศ
- กาว ใช้เป็นตัวประสานให้ชิ้นไม้ประสานกัน โดยใช้กาวชนิดยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ หรือกาวสังเคราะห์ชนิดอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ ต่างกัน ซึ่งสามารถหาซื้อได้ภายในประเทศนอกจากนี้ยังสามารถซื้อได้จากประเทศใกล้เคียงเช่นมาเลเซีย
- WAXและสารเคมีอื่นๆสามารถจัดซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

กรรมวิธีการผลิต
กรรมวิธีการผลิต เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมชิ้นไม้ เมื่อได้ไม้ท่อนมาจะถูกส่งเข้าเครื่องตัดเป็นชิ้น แต่ถ้าเป็นเศษไม้จะส่งเข้าเครื่องตัดชิ้นไม้ อีกแบบหนึ่ง หลังจากนั้นจะถูกส่งเข้าไปเก็บในยุ้งเก็บชิ้นไม้ชื้น และส่งไปอบด้วยเครื่องอบชิ้นไม้ จนเหลือความชื้นประมาณ 2-3% จึงถูกส่งไปเก็บ ในยุ้งชิ้นไม้แห้ง และส่งต่อไปเข้าเครื่องคัดขนาด (AIR SEPARATOR) ชิ้นไม้ที่ใหญ่เกินขนาดจะถูกส่งเข้า เครื่องย่อยชิ้นไม้ (KNIFFLINK FLAKER) ให้ได้ขนาดที่ต้องการก่อนถูกส่งผ่านไปยุ้งพัก และเครื่องชั่ง ควบคุมน้ำหนักส่วนชิ้นไม้ที่ได้ขนาดพอดี ก็ถูกส่งผ่านไปยังเครื่องชั่งควบคุมน้ำหนักจากนั้นถึง ขั้นตอนการ ผสมกาวเข้ากับชิ้นไม้ แล้วผ่านเข้าเครื่องทำแผ่นชนิดพิเศษ MATH FORMING MACHINE เมื่อได้ แผ่นชิ้นไม้ที่ทำเรียบร้อยแล้ว จะเคลื่อนตัวบนสายพานเหล็กใต้เครื่องทำแผ่นไปเข้า MENDE PRESS ซึ่งจะถูกอักระหว่างลูกกลิ้งร้อนตัวใหญ่ (HEATED PRESS DRUM) กับตับลูกกลิ้งอัดเล็ก (PRESSURE ROLLS) ต่อเนื่องกันไปที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ซึ่งจะได้ PARTICALE BOARD ที่มีความยาวต่อเนื่องกันไป การผลิตPARTICLE BOARD จะเกิดฝุ่นอันเนื่องจากการขัดแผ่น PARTICLE BOARD โรงงานเหล่านี้มีการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น เพื่อกำจัดมลภาวะทางอากาศอันอาจจะ ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ และฝุ่นเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้โดยส่วนหนึ่งจะทำให้เกิด โรคทางเดินหายใจ และฝุ่นเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ใหม่ได้ โดยส่วนหนึ่งจะทำเป็นเชื้อเพลิงใน ขบวนการผลิต อีกส่วนหนึ่งจะนำกลับมาใช้ผลิตแผ่น PARTICLE BOARD ใหม่ และฝุ่นที่ละเอียดสามารถจำหน่ายให้กับผู้ผลิตธูปได้อีกด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและภาวะสิ่งแวดล้อม ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
เทคโนโลยี
ในปัจจุบันการผลิต PARTICLE BOARD ได้มีการคิดค้นเครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้น มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วยควบคุม โดยใช้คนงานเพียงไม่กี่คนเท่านั้น เครื่องจักรที่เกี่ยวกับ PARTICLE BOARD มีผู้ผลิตหลายประเทศ แต่นิยมได้แก่ เยอรมัน อเมริกาสวีเดนฟินแลนด์อิตาลี

ต้นทุนการผลิต
การผลิต PARTICLE BOARD ต้นทุนที่สำคัญ ได้แก่ วัตถุดิบที่เป็นกาว รองลงมาได้แก่ ไม้สารเคมีและต้นทุนอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์
PARIICLE BOARD ที่ขายในประเทศมี 2 ชนิด คือชนิดเปลือย (SANDING BOARD) ได้แก่ ไม้บอร์ดที่ขัดผิว เรียบร้อย พร้อมที่จะนำไปปิดกระดาษหรือฟอยล์ (FOIL) และชนิดเคลือบ (MELAMINE FACED BOARD) ซึ่งจะ เคลือบด้วยเมลามีนฟิล์มสีและลายต่าง ๆ โดยทั่วไปจะมีสีขาว สีพื้น อื่น ๆ อาทิ ครีม น้ำตาลและลายไม้ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะผลิตเฉพาะชนิดเปลือย

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ
บริษัทบริการข้อมูลผู้จัดการจำกัด