Make your own free website on Tripod.com

My Time
Java not found.
Your Time

คุณเลือกเล่นว่า จะใช้ disc กี่แผ่น (3-7แผ่น) จากนั้นย้ายแผ่น จากแท่งกลาง โดยคลิกที่ disc แล้วมาคลิกที่แท่งที่
เราจะย้าย ย้ายออกมาเรียงที่แท่งใหม่ ซ้ายหรือขวาก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่า disc ที่ใหญ่กว่าจะอยู่บน disc ที่เล็กกว่า
ไม่ได้ เมื่อเรียงใหม่เสร็จ ก็จะมีลักษณะ เรียงแผ่น disc ใหญ่อยู่ข้างล่าง ไล่มาจนเล็กสุดอยู่ข้างบน เท่านั้นเองครับ
ไม่ยากเกินไป ใช่ไหม ขอให้สนุกนะครับ เมื่อเล่นแล้ว ไม่สามารถทำได้ ก็สามารถเฉลยโดยคลิก Solve It ครับ